Skip Navigation Links
Home
Skip Navigation Links
Product & Service
Skip Navigation Links
Contact Us
Skip Navigation Links
About Us
     
WELCOME PA & GEE COMMERCIAL COMPANY LIMITED
Pa & Gee Commercial Co., Ltd. เป็นบริษัท จำหน่ายถ่านหิน BITUMINOUS ทดแทนน้ำมันเตา สำหรับโรงเผาเหล็ก โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ หรืออื่นๆ
    
            

                   Pa & Gee Commercial Co., Ltd. เป็นบริษัท รับซื้อน้ำมันใช้แล้ว
ทุกชนิด  และสารละลาย พร้อมรับซื้อสิ่งเหลือจากการผลิต รับกำจัดของเสียจากการผลิต บริษัทฯ  มีใบอนุญาต 105, 64(11), 106  และมีใบอณุญาตใบกำกับการขนส่ง
ของเสียอันตราย ( Uniform Hazardous Waste Manifest )
                  
                  บริษัทฯ มีระบบการปรับปรุงน้ำมันให้ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
น้ำมันเตา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้น้ำมันดำเป็นหลัก  สามารถลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ   และช่วยลดต้นทุนให้ท่านได้   หากต้องการข้อมูลกรุณา
ติดต่อที่บริษัทฯ  เรายินดีให้คำปรึกษาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง โดยทีมงาน
มืออาชีพ  สำหรับ  โรงหล่อ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ หรือโรงงานที่
ต้องการใช้ทดแทนน้ำมันเตา